Leto

Leta 2017. kreirale smo prvo zvanično Etera fotkanje. Priča o početku, o susretu žene sa svetlom i senkom i sa širokim spektrom mogućnosti koji život na zemlji donosi. Neki od njih – svesnost, susret, nežnost, dozvola da postoji i belo i crno – u ljubavi.

Iza objektiva - Tina Marić a ispred Aleksandra Erić – Duende i Irena Krstić – Šustera.

Velika zahvalnost ovim ženama za podršku od samog početka.